,

Πέτρος Γαιτάνος – Τα Θεία Πάθη (CD, Album)

Availability:

In stock


13.99

In stock


Quick Order: Shop in Seconds!Προφητείες
1 Αλληλουάριον – Ιδού Ο Νυμφίος Έρχεται 8:22
2 Κύριε Η Εν Πολλαίς Αμαρτίαις 12:30
3 Ερχόμενος Ο Κύριος 4:09
4 Έστησαν Τα Τριάκοντα Αργύρια – Έδωκαν Εις Το Βρώμα Μου Χολήν 1:58
5 Τάδε Λέγει Κύριος 3:37
6 Των Παθών Του Κυρίου Τας Απαρχάς 4:41
7 Σιγησάτω Πάσα Σαρξ 4:41
8 Επι Ξύλου Βλέπουσα 3:04
9 Εξέδυσαν Με Τα Ιμάτιά Μου 3:11
10 Η Ζωή Εν Τάφω 3:38
11 Άξιον Εστί 4:01
12 Αι Γενεαί Πάσαι 3:38
13 Εις Το Μνήμα Σε Επεζήτησεν 3:42
14 Ο Ύμνος Της Αγάπης 12:14

Weight 0.300 kg
SKU

emptysku