,

Βούλα Ζουμπουλάκη ‎– Τα Άγια Πάθη (2 x CD, Album)

Availability:

In stock


13.99

In stock


Quick Order: Shop in Seconds!CD 1
Μεγάλη Δευτέρα
1 Ιδού Ο Νυμφίος
2 ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.κα’ 18-43)
2 ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.κδ’ 3-35)
Μεγάλη Τρίτη
4 ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.κβ’ 15-46 Και κγ’ 1-39)
5 ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.κδ’ 36-51,κε’ 1-46 Και κζ’ 1-2)
Μεγάλη Τετάρτη
6 ‘Εκ Του Κατά Ιωάννην (Κεφ.ιδ’ 17-50)
7 Ποίημα Κασσιανής Μοναχής
8 ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.κζ’ 6-16)
CD 2
Μεγάλη Πέμπτη
1 Ευαγγέλιον Τέταρτον – ‘Εκ Του Κατά Ιωάννην (Κεφ.ιη’ 28-40 Και ιθ’ 1-16)
2 Ευαγγέλιον Πέμπτον – ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.κζ’ 3-32)
3 Σήμερον Κρεμάται Επί Ξύλου
4 Ευαγγέλιον Έκτον – ‘Εκ Του Κατά Μάρκον (Κεφ.ιε’ 16-32)
5 Ευαγγέλιον Έβδομον – ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.ιζ’ 33-54)
6 Ευαγγέλιον Όγδοον – ‘Εκ Του Κατά Λουκάν (Κεφ.κγ’ 32-49)
7 Ευαγγέλιον Ένατον – ‘Εκ Του Κατά Ιωάννην (Κεφ.ιθ’ 25-37)
8 Ευαγγέλιον Δέκατον – ‘Εκ Του Κατά Μάρκον (Κεφ.ιε’ 43-47)
9 Ευαγγέλιον Ενδέκατον – ‘Εκ Του Κατά Ιωάννην (Κεφ.ιθ’ 38-42)
10 Ευαγγέλιον Δωδέκατον – ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.κζ’ 62-66)
Μεγάλη Παρασκευή
11 ‘Εκ Του Κατά Ματθαίον (Κεφ.ιζ’ 1-56)
12 ‘Εκ Του Κατά Μάρκον (Κεφ.ιε’ 16-41)

724356792920

 

Stan: SKU: 2900900 Categories: , Tags: , , , , , , ,
Weight 0.300 kg
SKU

emptysku